Google-Yahoo!
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic 

"Fii împacat cu sufletul tau si atunci cerul si pamântul se vor împaca cu tine. "(Sfântul Isaac Sirul)FONDATOR : Cristian Stefan Popescu ( cristiboss56 )

Multumesc tuturor celor care ostenesc pentru realizarea acestui blog , un colectiv de Oameni minunati !

Cine este conectat?

Membru: 0
Vizitator: 1

Anunt

Arhive

Alegeti o temaCategorii

rss Sindicalizare

Blog la ceas de seara : pentru suflet . . . !Tu, cel ce crezi că ești bine vezi ca nu cumva să te
desparți de Dumnezeu la vreme de necaz .

Sfântul Ioan din Kronstadt
BOALA ȘI RUGĂCIUNEA

Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a învățat : Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide; că oricine cere, primește (Matei 7,7-8).

De aceea, se cuvine ca atunci când suntem în dureri să ne rugăm pentru vindecarea bolii noastre, pentru suportarea suferinței cu răbdare și pentru izbăvirea de alte buli și necazuri, dacă așa este voia Sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să crem rugăciunile altora și în special ale Bisericii, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. (Iacob 5, 16 ). ,,Toți cei bolnavi să caute rugăciunea altora, ca să se facă sănătoși ; astfel ca, prin rugăciunea altora, partea bolnavă a trupului și clătinările pașilor faptelor noastre să se facă sănătoase. (...) Luați în urechi, voi cei ce sunteți bolnavi, dacă voiți să vă recăpătați sănătatea nu lepădați cu nici un chip rugăciunea. Chemați Biserica să se roage pentru voi, și Dumnezeu, căutând la Sfânta Sa Biserică, vă va da ceea ce ar fi putut să vă refuze" (Sfântul Ambrozie, despre vindecarea slăbănogului).

Marea rugăciune publică a Bisericii pentru cei bolnavi se numește Slujba Sfântului Maslu. Această slujbă, foarte lungă și foarte bogată în leacuri din Sfânta Scriptură, conținând foarte multe referiri la personaje biblice care s-au vindecat prin puterea lui Dumnezeu, ne oferă într-o formă concentrată, învățătura Bisericii despre vindecare.

Această slujbă îl arată pe Hristos Domnul și Dumnezeul, nostru ca pe, Doctorul și ajutorul celor ce se află în dureri", și prin ungerea bolnavului cheamă Duhul Sfânt, care vindecă atât sufletul cât și trupul. Deoarece Dumnezeu, cu milă ne-a poruncit nouă să săvârșim Sfânta Ungere peste robii Săi cei neputincioși", Hristos este numit Mirul Cel nestricat, care de de mult a ales ramura de măslin pentru a-i arăta lui Noe că a încetat potopul. (Încă din antichitate, uleiul de măsline a fost folosit în prepararea Untdelemnului Sfințit.) În vremea potopului ramura de măslin simboliza pacea și siguranța; și în zilele noastre preotul se roagă ca Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin pecetea păcii milostivirii Sale [ungerea cu untdelemn}, să-l vindece pe cel ce suferă. Știind că bolile vin uneori prin lucrarea puterilor diavolești, preotul se roagă înaintea lui Dumnezeu, ca, demonii cei cumpliți să nu se atingă de cei care se însemnează cu pecetea Sfintei Cruci prin ungerea Dumnezeiască". Arătând că Sfânta Biserică înțelege legătura dintre păcat și suferință, preotul se roagă ca prin această ungere ,,suferința celui chinuit de viforul patimilor să se îndepărteze de la el". 

GlitterPhoto 

INTERVIU CU DUMNEZEU!
Photo Sharing

Ai vrea să-mi iei un interviu,deci…zise Dumnezeu.
eu: Dacă ai timp…i-am răspuns.
Dumnezeu a zâmbit si a zis : Timpul meu este eternitatea… Ce întrebări ai vrea să-mi pui?
eu: Ce te surprinde cel mai mult la oameni?
Dumnezeu mi-a răspuns: Faptul că se plictisesc de copilărie,se grăbesc să crească…iar apoi tânjesc iar să fie copii;că își pierd sănătatea pentru a face bani…iar apoi își pierd banii pentru a-și recăpăta sănătatea.
Faptul că se gândesc cu teamă la viitor și uită prezentul iar astfel nu trăiesc nici prezentul nici viitorul;că trăiesc ca și cum nu ar muri niciodată și mor ca și cum nu ar fi trăit.
eu: Dumnezeu mi-a luat mâna și am stat tăcuți un timp. Apoi am întrebat: Ca părinte,care ar fi câteva dintre lecțiile de viață pe care ai dori să le învețe copiii tăi?
Iar El a zis: Să învețe că durează doar câteva secunde să deschidă răni profunde în inima celor pe care îi iubesc…și că durează mai mulți ani pentru ca acestea să se vindece;să învețe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult,ci acela care are nevoie de cel mai puțin;să învețe că există oameni care îi iubesc…dar pur și simplu încă nu știu să-și exprime sentimentele;să învețe că doi oameni se pot uita la același lucru și că pot să-l vadă în mod diferit;să învețe că nu este suficient să-i ierte pe ceilalți și că,de asemenea,trebuie să se ierte pe ei înșiși.
eu: Mulțumesc pentru timpul acordat…am zis umil. Ar mai fi ceva ce ai dori ca oamenii să știe?
Dumnezeu m-a privit zâmbind și a spus: Doar faptul că sunt aici,întotdeauna.
Image Hosting Site


În grădina largă-a vieții, omul seamănă cu-o floare:
Vine toamna ... cade bruma ... Biruită, floarea moare,
Dar rămâne amintirea celor buni, care-și iau drumul,
Cum din floarea-mbătătoare ne rămâne, scump, parfumul!

Pururea, înțelepciunea are culmi ce urcă-n stele
Și, de veacuri, fericirea stă pe culmile acele.
Așadară, fericirea, în zadar o cată unii,
Dacă nu pot să atingă culmile înțelepciunii!
Photo Sharing

Sa va binecuvanteze Bunul Dumnezeu,sa va daruiasca sanatate multa si multe bucurii ,sa fiti fericiti alaturi de toti cei dragi dumneavoastra.
Un sfarsit de saptamana cu pace si liniste sufleteasca.Doamne ajuta!FLOAREA SOARELUI

Floare ce descoperi chipul
Unui Astru din vecii,
Tu te-mbraci doar în lumină
Și-n petale argintii.

Aplecată-n modestie
Fără grai, fără parfum,
Tu primești zeci de albine
Ce-și croiesc spre tine drum.

Așteptând cu nerăbdare
Minunatul răsărit,
Tu săruți primele raze
Cu-al tău zâmbet fericit.

Și apoi pe-oriunde umblă
Soarele din înălțimi
Tu îl escortezi cu% 


Ce trebuie să cerem lui Dumnezeu în rugăciunile noastre?

Să-I cerem sănătate trupească și sufletească. Să-I cerem luminarea minții și înțelepciune, pentru a nu greși calea către El. Să-I cerem bunătate sufletească și smerenia inimii, căci spune Domnul: Învățați-vă de la Mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihna sufletelor voastre. Să-I cerem dreapta socoteală în tot ce facem, având convingerea că atunci când vom muri, vom da seama înaintea judecății lui Dumnezeu de felul cum ne-am trăit viața pe pământ. Să-I cerem râvnă pentru citirea Sfintei Scripturi, înțelegerea lor și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Să-I cerem harul Duhului Sfânt și mântuirea sufletelor noastre.

Să-I cerem lui Dumnezeu ceea ce este vrednic de El și cele pe care numai El ni le poate da. Să-i cerem ajutor ca, în toată viața noastră, să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga nouă. Asta să-I cerem lui Dumnezeu în rugăciunile noastre.
Părintele Sofian Boghiu.
  

ORIGINEA ȘI CAUZELE SUFERINȚEI
--------------------------------------------------------
,,Calea mântuirii care duce la viața veșnică este strâmtă și grea (Matei 7, 14). Aceasta este arătată atât prin exemplul Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos cât și prin Sfânta Lui învățătură.Domnul le-a spus ucenicilor Săi și celor ce L-au urmat că în lume, adică în viața pământească, necazurile vor avea (cf. Ioan 16, 33; 15, 18; 16, 2-3). (...) De aici înțelegem limpede că tristețea și suferința sunt îngăduite de Dumnezeu în timpul vieții pământești pentru adevărații Săi slujitori " (Episcopul Ignatie Briancianinov, Arena). Dar de ce se întâmplă acestea toate? De ce suferința și bolile care ne însoțesc, sunt, îngăduite" pentru noi? Învățătura Sfinților Părinți ne arată cum trebuie înțeleasă suferința în contextul stării primului om creat și apoi a căderii lui în păcat. Dintru început nu a existat suferință, nici boală, nici moarte în lume. Omul era, străin păcatului, necazurilor, grijilor și nevoilor firești " (Sfântul Simeon Noul Teolog, 45).

Dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit, ar fi ajuns la ce mai desăvârșită slavă și, scihmbați fiind s-ar fi apropiat de Dumnezeu (...), iar bucuria și desfătarea de care ne-am fi umplut atunci, prin comuniunea dintre noi, ar fi fost cu adevărat de negrăit și dincolo de cugetarea omenească" (Ibid.). Și dacă n-ar fi existat suferință, n-ar fi existat nici boală și prin urmare, n-ar fi existat nici moatea. Dar, atunci când omul a fost ademenit și înșelat de către diavol. (...) Dumnezeu s-a apropiat de om, așa cum se apropie un doctor de un bolnav" (Sfântul Ioan Gură Aur, a zis... Dumnezeu S-a pogorât în Eden, în răcoarea serii și a strigat: Adame, unde ești? (Fac. 3, 9). Prima Lui manifestare față de om după săvârșirea păcatului nu a venit ca din partea unui Judecător răzbunător, ci ca din partea unui Doctor înțelept în căutarea pacientului Său,, fiind că Dumnezeu, când află un păcătos, nu se gândește cu să-l facă pe om să plătească, înaintea Sa. Dumnezeu voiește să-l vindece pe om de păcate făcându-l sănătos și bun" (Sfântul Ioan Gură de Aur, (Ibid.) Omul, făptura, cedase ispitei de fi ca și Dumnezeu Creatorul -ceea ce este împotriva oricărei rațiuni sau posibilități. Acest prim păcat a adus cu sine nu, îndumnezeirea", ci suferința boala și moartea - și nu din întâmplare", ci dintr-o rațiune îndreptătoare: pentru ca omul să poată înțelege neîdoit că el nu poate fi, ca Dumnezeu".

Deaceea, Doctorul ceresc, a predat trupul [omului nesfârșitelor suferințe și boli, pentru ca omul să învețe chiar din firea sa că nu trebuie să primească, niciodată acest gând în inima sa" adică să nu dorească să fie omul ca Dumnezeu". (Sfântul Ioan Gură de Aur, zice: Dumnezeu a zis Evei: în dureri vei naște copii (Fac. 3, 16). Iar lui Adam: blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale. (...) În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ai fost luat (Fac. 3,17-19).

Este foarte important să înțelegem acest lucru încă de la început, dacă nu vom pricepe acest adevăr despre omul căzut, nici din ceea ce ne învață Sfinții Părinți nu va mai avea vreun înțeles. Pe de altă parte, ,,dacă înțelegem acete aspecte, vom fi în stare să aflăm multe, alte lucruri despre noi înșine. Îl vom putea cunoaște pe Dumnezeu, slăvindu-L ca, Creator" (Sfântul Vasile cel Mare, zice... ,,păcatul naște răul, iar răul naște suferința - scrie prf. Andreyev; chiar dacă Adam și Eva ne-au adus acestă suferință, totuși pentru noi, este o binecuvântare, deoarece ne determină să ne dăm seama, cât de vătămătoare este necredința în Dumnezeu, atât pentru sufletele cât și pentru trupurile noastre"(Apologetică creștină ortodoxă).


PSALMUL 23

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

El mă paște în pășuni verzi, și mă duce la ape de odihnă;

îmi înviorează sufletul, și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mîngîie.
Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, și paharul meu este plin de dă peste el.

Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, și voi locui în Casa Domnului pînă la sfîrșitul zilelor mele.


• UN ZÂMBET ESTE O LUMINĂ ÎN FEREASTRA SUFLETULUI, SEMN CĂ INIMA E ACASĂ.
• Surâsul este lumina feței și căldura inimii.
• Dacă nu-ți folosești zâmbetul, ești ca și omul cu 1 milion în bancă,dar fără carnet de cec.
• Aproape orice surâs este produsul altui surâs.
• Când zâmbim cuiva, mai mult ca sigur ne întoarcem zâmbetul; în definitiv, sunt 2 persoane cărora le comunicăm bucuria.
• Surâsul vorbește tuturor limbilor de pe această planetă.
• Un zâmbet valorează o mie de cuvinte.
• Zămbiți-vă unii altora. Zâmbiți-le soțiilor,soților,copiilor,oricui.
• Zâmbetul ajută să îi iubim pe ceilalți.
• Nimeni nu are mai multă nevoie de un zâmbet decât acela care nu poate oferi unul.
• Arată o față fericită. Este vitrina sufletului,cea mai bună publicitate a ta.
• Ridurile ar trebui să fie,numai și numai amprentele zâmbetelor.
• Ceea ce cu adevărat contribuie la a da un sens vieții, ceea ce e costa cel mai puțin și valoreaza cel mai mult ...este un zâmbet sincer și frumos. Conține bunătate și politețe amestecate cu dragoste. Este neprețuit...și nu costă nimic.

ZÂMBEȘTE!!!!! E O TERAPIE GRATUITĂ.

stefania · 1248 vizualizari · 0 comentarii
26 Mai 2015. 22:05:51

Link permanent catre articolul complet

http://cristiboss56.blogratuit.ro/Primul-blog-b1/Blog-la-ceas-de-seara-pentru-suflet---b1-p2418.htm

Comentarii

Comentariile nu sunt autorizate in acest blog


Scrieti un comentariu

Comentariile nu sunt autorizate in acest blog