Google-Yahoo!
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic 

"Fii împacat cu sufletul tau si atunci cerul si pamântul se vor împaca cu tine. "(Sfântul Isaac Sirul)FONDATOR : Cristian Stefan Popescu ( cristiboss56 )

Multumesc tuturor celor care ostenesc pentru realizarea acestui blog , un colectiv de Oameni minunati !

Cine este conectat?

Membru: 0
Vizitatori: 4

Anunt

Arhive

Alegeti o temaCategorii

rss Sindicalizare

DE NAȘTEREA DOMNULUI - CRACIUNUL

„Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății, și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ție!“ Așa sună Troparul Nașterii Domnului, cel pe care îl auzim încă din Ajunul Crăciunului, când preotul umblă pe la casele românilor, pentru a aduce Vestea minunată. Nașterea Mântuitorului lumii este istorisită prin sutele de colinde pe care românii le-au creat în cinstea sărbătorii bucuriei.
În fiecare an, mergând din casă în casă, în liniștea nopții de dinaintea sărbătorii Crăciunului, colindătorii reactualizează simfonia divină a cetelor îngerești și cântarea păstorilor ce au vestit Nașterea Domnului, în urmă cu 2000 de ani. După cum sublinia PF Patriarh Daniel, colindele se cântă în cor, împreună, în stare de comuniune, pentru că persoanele care le cântă - copii, tineri sau vârstnici - reprezintă cetele de îngeri care au cântat la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în Betleem.
Colindele se cântă în comuniune, pentru că ele reprezintă credința Bisericii, iar Biserica este adunarea oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi.
Versurile colindelor istorisesc toate evenimentele care s-au întâmplat la nașterea Mântuitorului lumii: cum au ajuns Iosif și Maria la Betleem, locul în care s-a născut Mesia, cum au venit primele personaje care au aflat de marea bucurie (păstorii, magii), cum a apărut pe cer steaua călăuzitoare.
Prezența permanentă a lui Hristos între noi
Încă de la începuturile sale, poporul nostru și-a creat o formă proprie de a înțelege și trăi marile evenimente din viața creștină. Astfel, la români, cel mai original mod de cinstire a Nașterii Domnului este colinda. Colinda reprezintă un mod de a ne pregăti pentru Crăciun și de a serba bucuria lui, ca întâlnire a noastră cu sfințenia și cu bunătatea lui Hristos Dumnezeu.
Colinda este o Evanghelie populară, o Biblie nescrisă a Nașterii Domnului. Readucerea în atenție a Nașterii Domnului, în fiecare an, ne arată că sărbătoarea Crăciunului este prezența permanentă a lui Hristos între noi.
Colindele prezintă o valoare neprețuită prin originea și mai ales prin vechimea lor. Ele reprezintă cântecul nostru strămoșesc și una dintre cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Tot Părintele Patriarh Daniel sublinia contemporaneitatea, deodată cu tradiționalitatea acestor cântări, statornicia și prospețimea acestora. Ele reprezintă legătura vie a credinței Bisericii și a iubirii ei față de Hristos-Domnul, ca răspuns al oamenilor la iubirea lui Hristos Cel veșnic, Care S-a făcut om. Colindele sunt ecoul popular, poetic și artistic al cântărilor bisericești liturgice. În colinde se arată familiaritatea oamenilor cu Dumnezeu-Copilul, cu Pruncul Iisus, Cel ce este „mititel, înfășățel, în scutec de bumbăcel“.
Mijloacele populare de apărare a Ortodoxiei
După cum scrie părintele Nicolae Necula în studiul „Colindele în viața și spiritualitatea credincioșilor români“, spre deosebire de alte popoare, unde colindele sunt mai mult produse muzicale artistice, colindele românești sunt apreciate îndeosebi pentru profunzimea și valoarea lor teologică. Sunt inspirate din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție, din slujbele divine, și din iconografie. Sub forma versului naiv popular, ele prezintă, de fapt, dogma ortodoxă. Nici una dintre învățăturile de bază ale credinței creștine nu este uitată sau nefolosită în colindele noastre românești. Majoritatea colindelor au în centru persoana Mântuitorului, descriind mai ales Întruparea și Nașterea Lui. De asemenea, este prezentă în colindele românești, alături de Fiul său iubit, Maica Domnului, care ocupă un loc central în evlavia și în cultul ortodox.
Păstrând și mărturisind aceleași adevăruri de credință, colindele s-au numărat printre mijloacele populare cele mai eficiente de apărare a Ortodoxiei, atunci când prozelitismul eterodox încerca să rupă unitatea de credință a ortodocșilor, pentru a dezmembra, în același timp și unitatea lor națională.
Însă, pe lângă mesajul ceresc al mântuirii, colindele au format și o școală de încurajare, de nădejde și de virtuți morale în viața credincioșilor, exprimând dragostea de oameni, întrajutorarea, smerenia, ascultarea și bunătatea, cinstea, dragostea de țară, eroismul, bucuria sărbătorilor, dorința de prosperitate, belșug și pace, ca idealuri nepieritoare și caracteristici esențiale ale sufletului poporului nostru.
De asemenea, este prezentă, în colinde, natura care se bucură deopotrivă cu oamenii la Nașterea Domnului. „Florile de măr“, „florile dalbe“, „flori dintre flori“ se reînnoiesc în fiecare an în mersul colindelor, căci și ele au așteptat pe Răscumpărătorul lor. Astfel, în armonia ce se stabilește între cer și pământ, cântarea îngerilor ce vestesc pacea divină se răsfrânge în colind ca o revărsare de har ce inundă tot universul.
▲ „Și între dobitoace, pe fânul cel uscat, născut-a Preacurata un Mare Împărat“
Creștinilor, noi astăzi
Creștinilor, noi astăzi
Un praznic mare-avem
Ca să-l putem cunoaște
Veniți la Viflaem.
Că L-a născut în lume
Pe-acel ce-L așteptăm
Maria, Maica sfântă
Veniți ca să-L vedem.
Pe paie între vite
Iisus este străin
Să-I ducem și noi daruri
Veniți la Viflaim.
Să mergem cu păstorii
Și să Îl preamărim
Căci pentru noi El S-a născut
Veniți la Viflaim.
Creștinilor, noi astăzi
Degrabă s-alergăm
Spre-a noastră mântuire
Veniți la Viflaim.
Aseară pe-nserate
Aseară pe-nserate
Fecioara Maria
În Viflaim cetate
Călătorind sosea.
Și fiind obosită
Sălaș își căuta,
Și-n Viflaimul mare
Nimenea n-o primea.
Atunci Sfânta Fecioară
Din Viflaim ieșea,
Și-n câmp, într-o poiată,
Acolo s-așeza.
Și între dobitoace,
Pe fânul cel uscat
Născut-a Preacurata
Un Mare Împărat.
Fiul începe-a plânge
Maria-L mângâia
O, nu plânge Iisuse
Că Tu cunoști lumea.
Că lumea asta mare
Prin Tine s-a născut
Prin Tine și prin Tatăl
Prin Dumnezeu cel Sfânt.
La fiecare casă
S-aud colindători,
Colinda lor duioasă
Răsună până-n zori.
Trei păstori
Trei păstori se întâlniră
Trei păstori se întâlniră
Raza soarelui, floarea soarelui
Și așa se sfătuiră:
Haideți fraților să mergem
Haideți fraților să mergem
Raza soarelui, floarea soarelui
Floricele să culegem.
Și să facem o cunună
Și să facem o cunună
Raza soarelui, floarea soarelui
S-o-mpletim cu voie bună.
Și s-o ducem lui Hristos
Și s-o ducem lui Hristos
Raza soarelui, floarea soarelui
Să ne fïe de folos.
Sus la poarta Raiului
Sus la poarta Raiului, poarta Raiului,
Paște turma Tatălui, turma Tatălui.
Linu-i lin și iară lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin și iară lin.
Lângă ea un legănel, leagăn legănel,
Cu un copilaș în el, copilaș în el,
Linu-i lin și iară lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin și iară lin.
Dar la poartă cine stă? Oare cine sta?
Stă chiar Maica Precistă, Maica Precistă.
Linu-i lin și iară lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin și iară lin.
Copilașul când dormea, puiul când dormea,
Maica Sfânta lin cânta
Maica lin cânta
Linu-i lin și iară lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin și iară lin.
Adorarea magilor
Noi umblăm și colindăm,
Florile dalbe,
Pe Dumnezeu căutam,
Florile dalbe,
Alergarăm si-L aflarăm,
Florile dalbe,
În iesle la boi născut,
Florile dalbe.
Vântul dulce tragănă,
Florile dalbe,
Pruncul de mi-L leagănă,
Florile dalbe,
Ploaia caldă Fiul scaldă,
Florile dalbe,
Neaua ninge, nu-L atinge,
Florile dalbe.
Pruncul mâinile-și întinde,
Florile dalbe,
Maica Sfânta le sărută,
Florile dalbe,
La pământ plecându-ne,
Florile dalbe,
Și noi sărutându-le,
Florile dalbe.
Bucuroși să-L prăznuim,
Florile dalbe,
Cu daruri să-L dăruim,
Florile dalbe,
Cu stele albe de flori,
Florile dalbe,
Și-o oaie cu miel prior,
Florile dalbe.
O, ce veste minunată
O, ce veste minunată
În Viflaim ni se-arată
Astăzi S-a născut
Cel fără-nceput
Cum au zis proorocii.
Mergând Iosif cu Maria,
În Viflaim să se-nscrie.
Într-un mic sălaș
Lâng-acel oraș
S-a născut Mesia.
Pe Fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume
Să se nască și să crească
Să ne mântuiască.
Deschide ușa, creștine
Deschide ușa creștine
Că venim din nou la tine.
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Drumu-i lung și-am obosit
De departe am venit.
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Noi la Viflaem am fost
Unde s-a născut Hristos,
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Și-am văzut pe a sa mamă
Pe care Maria-o cheamă.
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Cum umbla din casă-n casă
Ca pe fiul ei să nască
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Umblă-n sus și umblă-n jos
Ca să nască pe Hristos!!
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Umblă-n jos și umblă-n sus
Ca să nască pe Iisus
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Mai târziu găsi apoi
Un staul mândru de oi
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Și-acolo pe fân jos
S-a născut Domnul Hristos
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Îngerii din cer coboară
Staulul de-l înconjoară
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Îngerii cu flori în mână
Împletesc mândră cunună
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Pe cunună-i scris frumos
Că S-a născut Hristos
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Care cu puterea Sa
Va împărăți lumea
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Sus boieri
Sus boieri, nu mai dormiți
Vremea e să vă treziți
Casa să v-o măturați,
Flori de măr
Și masa să v-o-ncărcați.
Flori de măr.
Că umblăm și colindăm
Și pe Domnul lăudăm.
În seara Ajunului,
Flori de măr
Până-ntr-a Crăciunului.
Flori de măr.
Că S-a născut Domn prea bun
Flori de măr
În sălașul lui Crăciun,
Flori de măr
Că S-a născut Domn frumos
Flori de măr
Cu numele de Hristos,
Flori de măr.
senior editor blog · 1195 vizualizari · 0 comentarii
20 Dec 2015. 23:14:40

Link permanent catre articolul complet

http://cristiboss56.blogratuit.ro/Primul-blog-b1/DE-NAETEREA-DOMNULUI-CRACIUNUL-b1-p2474.htm

Comentarii

Acest articol nu are Comentariu momentan


Scrieti un comentariu

Comentariile nu sunt autorizate in acest blog