Google-Yahoo!
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic 

"Fii împacat cu sufletul tau si atunci cerul si pamântul se vor împaca cu tine. "(Sfântul Isaac Sirul)FONDATOR : Cristian Stefan Popescu ( cristiboss56 )

Multumesc tuturor celor care ostenesc pentru realizarea acestui blog , un colectiv de Oameni minunati !

Cine este conectat?

Membru: 0
Vizitatori: 4

Anunt

Arhive

Alegeti o temaCategorii

rss Sindicalizare

La multi ani , iubite cititorule !Harul este darul nemeritat de la Dumnezeu, iar credinta este canalul prin care primim acest har.


La Multi Ani fericiti, cu multa sanatate, lumina si impliniri si, mai ales, sa ne ajute Dumnezeu in toate!

Viata sa va fie numai bucurie,
Sfanta Sarbatoare -numai inaltare;
Anul care vine -numai roduri pline
de la Cel din Cer-lerui ,Doamne ,ler! 
Happy New Year!!
i
  

Ani buni, ani răi – toți se duc!1. Nu este totdeauna vreme bună; vine curând și vremea rea. Nu țin veșnic zilele frumoase, nici anii de belșug, nici prilejurile dureroase. De aceea este fericit oricine știe să folosească cu înțelepciune și chibzuință orice avantaj pe care îl are în prezent, pentru a face voia lui Dumnezeu, pentru a căuta mântuirea astăzi, pentru a face binele astăzi, pentru a răscumpăra vremea acum.
2. Nu sunt toate zilele bune, când urechile au plăcere de Cuvântul Sfânt. Când picioarele merg spre el. Când mintea îl înțelege și inima îl primește. Vin și zilele rele, când urechile se scârbesc de sfaturile bune. Când picioarele merg mai grabnic spre păcat decât spre har. Când capul e învăluit de întuneric și inima este atrasă spre deșertăciuni. O, ce greu este atunci ca omul să mai primească un sfat bun și să mai ia hotărârea bună – pe care n-o luase când putea.
3. Nu este omul tot tânăr, când sufletul lui să fie mai ușor de păcate. Mintea lui mai limpede. Inima lui mai aprinsă și duhul lui mai primitor. Ajunge bietul om și la bătrânețe, când sufletul i se încarcă greu cu păcatele. Mintea i se întunecă în rău. Inima i se stinge în slăbiciuni. Și duhul adoarme și se închide pentru totdeauna față de chemările lui Dumnezeu. De aceea vino astăzi, câtă vreme poți.
4. Dar zilele bune, zilele rele – toate trec… Ani buni, ani răi – toți se duc. Vremea tinereții, vremea bătrâneții – amândouă se sfârșesc. Vremea chemării, vremea primirii – și ele trec prea curând. Vremea vieții și vremea morții – amândouă sunt hotărâte. Numai înțelepciunea care să le știe folosi bine o au puțini.
5. Oameni înțelepți și oameni nebuni – toți mor. Numai că moartea lor nu-i la fel. Numai că judecata lor nu-i asemenea. Numai că răsplata lor nu-i tot una. Și numai că veșnicia lor nu-i aceeași. Binecuvântați sunt cei cu sfârșit fericit.
6. Dumnezeu i-a dat omului voința liberă și puterea de a crea! Acestea două sunt virtuți dumnezeiești, iar prin ele, Dumnezeu i-a dat omului însușirea de a se desăvârși pe sine. De a-și adăuga lui însuși partea lăsată de Dumnezeu în voința omului și în puterea sa. După alegerea sa și după dorința sa. Și omul face acest lucru! Se face pe sine bun sau rău – după cum singur își alege. Se întregește, adăugându-și – la ceea ce i-a început Dumnezeu – sfârșitul pe care singur el și-l vrea, în ascultarea sau neascultarea de voia lui Dumnezeu.
7. Numai la sfârșitul fiecărui an, când el singur și-a împlinit numărul zilelor sale pe care i le-a rânduit Dumnezeu și numărul faptelor pe care el singur și le-a rânduit cum să fie, atunci Dumnezeu se uită și vede cum este lucrarea fiecărui om. Și abia atunci urmează constatarea Lui despre fiecare, potrivit stării aceluia și sfârșitului pe care și l-a ales el singur. Atunci se va spune: Dumnezeu a văzut că omul este bun. Sau că este un nebun…
8. Numele OM – ADAM însemna, în limba de atunci, amândouă aceste însușiri: și „după chipul lui Dumnezeu”, și „din țărâna pământului”. Pentru ca omul, fiind înzestrat cu voința sa liberă, să-și aleagă singur cum să se facă pe sine: după chipul lui Dumnezeu ori ca țărâna pământului din care a fost luat.
9. În voința noastră stă alegerea pe care dorim să o facem, calea pe care s-o luăm și direcția în care ne îndreptăm. În sus, spre Dumnezeu, sau în jos, spre pământ. Spre înălțimea gândurilor sfinte, a simțămintelor curate, a faptelor vrednice sau spre josnicia păcatului, a patimilor, a umblărilor nelegiuite și nevrednice.
10. Chipul pe care ți-l faci tu singur prin faptele pe care le faci, prin caracterul pe care ți-l formezi, prin modelul după care te transformi este ori al lui Dumnezeu, ori al lumii. Și veșnicia ta ți-o vei petrece ori în lumina Feței Celui de Sus, ori în întunericul celui de jos.
11. Stările cele mai înalte pentru un suflet credincios sunt cele din dulcea lui intimitate cu Iisus, Mirele și Preaiubitul său Ceresc. Dumnezeu este Iubire, după cum este scris (I In 4, 8). Și El dorește atât de mult să stea mereu cu noi în acele stări de dulce părtășie pe care numai dragostea fierbinte și curată le poate da și le poate primi – fiindcă numai ea le cunoaște.
12. Cuvintele dulci, cântările inspirate, rugăciunile fierbinți și stările de har pe care un suflet ales și scump le trăiește cu Iisus sunt cele mai cerești stări pe care un om le poate trăi cu Dumnezeul său pe lumea asta.
13. Pentru ca Hristos să te poată trage după El, trebuie și tu să te lepezi de tot ce este încă lumesc și firesc în tine, să te înnoiești în ființa ta prin nașterea din nou, să dobândești auzul cel nou. Altfel nu vei desluși nimic din chemările iubirii Lui. Leapădă-ți înțelegerea veche – o altă înțelegere să ai pentru cele ce ți se vor dezvălui. Altfel totul ți se va părea nebunie (I Cor 1, 23). Și cine nu înțelege așa mai bine să nu înțeleagă nimic. Leapădă-ți inima cea de carne… și ia-ți-o pe cea de duh, când lucrurile de care te apropii sunt numai ale Duhului.
14. Când soarele sărută un mugur, se naște o floare. Când roua sărută un trandafir, se naște o mireasmă… Când Hristos sărută un suflet, se naște o lumină. Când Duhul Sfânt sărută un gând, se naște o inspirație. Când dragostea sărută o ființă, se naște un imn.
15. Toate acestea sunt zămisliri cerești trimise după omul rătăcit, spre a-l aduce la Făcătorul și Binefăcătorul lui, la Tatăl Ceresc. Hristos este Fluviul de Har Larg și Lin, Adânc și Clar, Luminos și Fericit… Drăgăstos și Veșnic. Tot ce ne vine nouă de la Tatăl Ceresc – sau ce-I trimitem noi Lui – putem primi și da numai prin El.
16. Cuvintele dulci pe care le spui tu Dragului tău Iisus ți le spune și El ție, fiindcă în dragoste totul este frumos și când spui, și când asculți. Și în dragoste este ca și cu ecoul în munți: îți auzi înapoi cuvintele pe care le spui, în felul în care le-ai spus.
17. Suflete drag… Tu ai fost zămislit din dragoste. O Rază a Soarelui din Cer, și un mugur al pământului, în unirea unei clipe de dragoste, te-au zămislit și te au făcut o floare. Fii fiul dragostei prin toată ființa și purtarea ta.
18. Soarele Hristos acum te îmbrățișează cu dragostea Crucii Lui… Te sărută cu cuvintele gurii Lui, care sunt mai bune decât orice vin.
Adică sunt mai fericite decât tot ce este inspirație omenească, desfătare pământească, îmbătare lumească… Hristos vrea să te înveșmânteze în miresmele Lui cerești – și acestea sunt de la viață spre viață (II Cor 2, 16).
19. Primește sărutările Cuvintelor Lui cu toată recunoștința iubirii ascultătoare. Și întoarce-I-le cu o tot mai fierbinte iubire revărsată în legământul tău de predare în slujba dragostei Lui pe totdeauna. Întoarce-I-le cu rugăciuni scăldate în lacrimi de dragoste pentru Iisus.
20. Întoarce-I Domnului dragostea inimii tale în cântări iubitoare de laudă și de mulțumire. Întoarce-o prin toată trăirea ta, care să fie un strigăt de dragoste: Cine mă va despărți pe mine de dragostea Ta, Iisuse? Nu, nu, nimeni! Nimic! Nici acum și nici în vecii vecilor…
Doamne, Iisuse, nimic să nu ne poată despărți de Tine. Amin.Vreau sa va multumesc tuturor celor care, intr-un fel sau altul, mi-ati fost alaturi in acest an 2015 – fara prezenta Dv in viata mea, multe impliniri si lectii duhovnicesti, asumate, nu ar fi fost posibile!
Si mai vreau sa-mi cer iertare pentru tot ceea ce v-am gresit, cu speranta ca ne vom revedea in viitor, pentru a construi mai bine, mai frumos, mai trainic, legatura noastra cu Hristos si sfintii Sai.!
Fie ca Noul An 2016 sa ne aduca ” dragostea, bucuria, pacea, indelunga-rabdare, bunatatea, facearea de bine, credinta, blandetea, infranarea, curatia; impotriva unora ca acestea nu este lege.” ( Ep Galateni, 5)
Doamne ajuta!


RUGĂCIUNE DE ANUL NOUDoamne Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt !
Ție, Doamne, ne plecăm genunchii sufletului și ai trupului nostru, Ție singurului Bun și fără de păcat, Ție adevăratului Dumnezeu, care ai făcut cerul și pământul, marea și izvoarele, toate cele văzute și nevăzute.
Ție Dumnezeule în trei fețe proslăvit ne închinăm, Te lăudăm, îți mulțumim și Te rugăm; caută cu milostivire spre smerita noastră rugăciune și primește mulțumirile, laudele și cererile noastre.
Mai întâi Te lăudăm pentru că ne-ai păzit până acum ca să nu cădem în mâinile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Te lăudăm și-Ți mulțumim pentru toate darurile cele sufletești și trupești pe care ni le-ai dat nouă până în clipa de față.
Îți mulțumim pentru învățăturile care ni le-ai dat. Îți mulțumim pentru sănătate și pentru toate bunătățile sufletești și trupești pe care ni le-ai dat nouă.
Îți mulțumim și te slăvim pentru toate bucuriile și întristările pe care le-am avut în anul acesta și în toți anii vieții noastre până în clipa de față. Îți mulțumim pentru tot ajutorul pe care ni l-ai dat, pentru că ne-ai păzit cu sfinții Tăi Îngeri pe drumul acestei vieți atât de alunecoasă și primejdioasă, căci cine ne-ar fi păzit pe noi în acele clipe grele dacă nu erai Tu, Păstorul nostru cel Bun cu Sfinții Tăi Îngeri!
Te rugăm acum Dumnezeul nostru Cel Mare și Minunat, Cel închinat în Sfânta Treime, Tatăl-Creatorul, Fiul-Mântuitorul și Sfântul Duh-Sfințitorul să cauți cu milostivire și să faci ca să fie primite la Tine, toate cele lucrate de noi, nevrednicii în numele Tău, în anii trecuți până în clipa de față: rugăciunile, cântările, milosteniile la săraci și toate ostenelile noastre, căci știm că noi nu avem nimic al nostru, ci am luat totul dintru ale Tale, ca niște robi netrebnici, ca să ți le aducem Ție.
Învrednicește-ne Doamne de darul primirii la Tine, căci după dreptatea noastră, noi nu suntem decât o cârpă lepădată și murdară înaintea Feței Tale.
Iartă-ne Doamne toate păcatele pe care le-am făcut până acum și nu ne lăsa ca să mai cădem în ispite, să mai păcătuim înaintea Ta. Dă-ne har și putere ca să putem a ne lepăda de toate poftele cele rele și plăcerile pierzătoare de suflet.
Te rugăm Doamne în clipa aceasta să-Ți aduci aminte de frații noștri creștini, care sunt asupriți și prigoniți, de toți cei bolnavi și din spitale, de văduve și orfani, de cei săraci și lipsiți.
Adu-Ți aminte Doamne și de vrăjmașii noștri, care ne asupresc și ne prigonesc pe noi; îmblânzește-i pe dânșii, ca să cunoască ei că Tu ești Dumnezeul nostru, căci vrăjmașii noștri sunt mai întâi vrăjmașii Tăi Doamne și ei se laudă că Tu ne-ai părăsit; dar nădejdea noastră la Tine este, ca să primești rugăciunile împărătesei noastre, ale Preasfintei Fecioare Maria și să ne ierți păcatele, depărtând de la noi pedeapsa ce o merităm.
Sfarmă Doamne, toate lojile francmasonice, risipește toată vrăjitoria și magia din țara noastră, ceartă duhurile necurate care vin să se instaleze în locașul Tău ce Sfânt. Vino în ajutorul robilor Tăi care se luptă pentru împărăția Ta.
Adu-Ți aminte Doamne și de păstorii noștri cei duhovnicești (numele) care s-au ostenit și se ostenesc spre a ne învață cuvântul Tău. Dăruiește-le lor Harul Tău ca să ne întărească mereu în credință. Fii cu ei întotdeauna cum ai fost cu Apostolii Tăi. Dă-le putere ca lui Moise proorocul, ca să ne conducă prin pustiul lumii acesteia spre Canaanul Ceresc. Dă-le râvna lui Ilie și Enoh, înțelepciunea lui Ioan, vitejia lui David, ca să omorâm cu toții pe Goliat-diavolul, dimpreună cu toate uneltirile lui și ajută-i ca să trezească din somnul păcatelor cât mai multe suflete, spre a le aduce pe calea mântuirii. Păzește-i Doamne cum ai păzit pe Ilie și pe Elisei și trimite-le îngeri păzitori în călătorie și în tot locul.
Adu-Ți aminte Doamne de toți preoții cei binecredincioși; păzește-i pe dânșii și îi ajută.
Depărtează Doamne pe toți lupii îmbrăcați în piei de oaie, de la turma Ta și pe toți închinătorii la idoli, care vor să rupă turma cu lăcomiile, cu vicleșugurile și cu toate smintelile lor.
Adu-Ți aminte de toată Biserica cea ortodoxă și o scapă de la pierzare.
Pomenește Doamne întru Împărăția Ta pe păstorul nostru duhovnicesc (numele) , pe toți frații și surorile, pe toată comunitatea noastră creștină ortodoxă, pe toți care ne-am unit în credință și ascultare ca să facem voia Ta.
Te rugăm Dumnezeule să ne dai răbdare, înțelepciune, dragoste desăvârșită, nădejde nezdruncinată și toate virtuțile care ne trebuie ca să ne mântuim.
Apără-ne de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciți, de patimi și păcate.
Ajută-ne Doamne ca să nu ne lepădăm de Tine în nici un fel. Păzește-ne de ceasul încercărilor de la Apocalipsă și scrie numele nostru în Cartea Vieții Tale.
Deschide Doamne urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiței Tale celei de mântuire și să înviem pentru viața veșnică.
Trimite tuturor creștinilor din toată lumea har și putere, ca să biruiască pe satana și vino în ajutor la tot creștinul cel necăjit și întristat, care are trebuință de ajutorul Tău.
Doamne, noi, oile pășunii Tale, nu avem nici o altă apărare, ci numai Tu ești apărătorul nostru cel puternic și numai în Tine ne încredem, de aceea te rugăm să ne ajuți și să nu ne lepezi de la fața Ta.
Adu-Ți aminte Doamne și de cei adormiți din neamurile noastre, de părinții noștri, de toți frații și surorile care au plecat dintre noi, de toți cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii și sărindare și pomenește-i întru împărăția Ta.
Auzi-ne și pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe Ucenicii Tăi când Te rugau, cum ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinții Părinți și nu ne lepăda pe noi de la Fața Ta, că zidirea Ta suntem și pe alt Dumnezeu nu știm, ci numai Tu ești Dumnezeul nostru în care credem și căruia ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale Sfinților Îngeri, cu ale Sfinților Apostoli, cu ale Sfântului Vasile Cel Mare și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin!Pentru Anul Nou!
Să multumim Preasfintei Treimi si Preacuratei Maicii Domnului, care mijloceste pentru toată lumea, că ne-a învrednicit să mai trecem un an. Să ne hotărâm în inima noastră să punem început bun in toate si să petrecem de aici înainte cu Dumnezeu, crestineste.
Doamne ajuta!

25 decembrie 2012. Azi am fost aici la m-tirea SIHASTRIA RARAULUI si am colindat cu corul de copii al bisericii.Am pozat sfanta icoana a SFANTULUI EFREM CEL NOU, din chilia parintelui.Din aceasta icoana izvoraste mir de asta-primavara.Mergeti la RARAU si luati mir ce izvoraste din icoana, de la preotii calugari .  


Citate din Sfintii Parinti

“Dumnezeu se descopera , nu unei minti ascutite, ci unei inimi curate:”fericiti cei cu inima curata ca aceia vor vedea pe Dumnezeu”(Mat. 5, 8)” – Prot. P. Socolov

“Dupa cum e cu neputinta sa cunoastem soarele fara soarele insusi, tot astfel e cu neputinta sa-L cunoastem pe Dumnezeu fara Dumnezeu insusi” – Prot. P. Socolov

“Nu este nimic mai sarac decat capul care face filosofie despre Dumnezeu, fara Dumnezeu” – Sf. Ioan Scararul

“Nu vorbi nimic despre Dumnezeu din cele ce nu le-ai invatat de la El insusi.”- Sf. Ioan Scararul

“Este foarte primejdios sa vorbesti despre Dumnezeu, ceea ce iti vine in minte, oricat de adevarat ti s-ar infatisa cale vorbite. Cuvantul adevarat despre Dumnezeu, este numasi cuvantul lui Dumnezeu” – Sf. Ioan Scararul

“E primejdios sa inoti imbracat in toate hainele, e primejdios sa te atingi de teologie, cand ai vreo patima oarecare” – Sf. Ioan Scararul

“Daca Moise era oprit sa se apropie de rugul ce ardea, inainte de a-si scoate mai intai incaltamintea, atunci cum te poti apropia tu, de Dumnezeu fara sa te eliberezi in prealabil de legatura simturilor” – Sf. Tihon Zadaronschi

“Duhul nostru este din Dumnezeu si numai in Dumnezeu isi poate gasi linistea si fericirea” – Fericitul Augustin

“Cum se explica faptul ca nici un lucru pamantesc, nici cinstea, nici bogatia, nici cunostinta nu ne satisfac inima noastra? Cum se explica faptul ca in toiul fericirii pamantesti noi ne plictisim si simtim un gol in sufletul nostru? Acesta este un glas expresiv al inimii care spune: omule, nu cauta bunatatile satisfacatoare pe pamant, in aceasta vale a desertaciunii si pieirii; fericirea ta nu e decat in unicul Dumnezeu!” – Iacov- Arhiepiscopul Nijegorod

“Nu este nimic asa de mare ca omul cu Dumnezeu si nu este nimic asa de neinsemnat ca omul fara Dumnezeu” – Adrian Jugschii

“Cand traiesti cu Dumnezeu gasesti fericire si in nenorocire” – Sf. Tihon Zadon

“Cu Dumnezeu afli raiul si in iad, iar fara Dumnezeu e un chin si in cer” – Sf. Tihon Zadon

“Cauta-L pe Dumnezeu, dar nu cauta locul unde salasluieste El” – Avva Sisoe

“O, suflete al meu! Dumnezeu e intotdeauna cu tine, iar tu traiesti ca si cum El ar fi departe de tine” – Sf. Ioan Gura de Aur

“Dumnezeu se apropie de noi cand noi ne apropiem de El” – Filaret-Mitropolitul Moscovei

“Daca vrei sa faci toate lucrurile tale bine, atunci inghipuieste-ti ca Dumnezeu se uita la Tine” – Filaret-Mitropolitul Moscovei

“In fata maretiei lui Dumnezeu nu este nimic maret, iar in fata bunatatii Lui nu e nimic bun” – Sf. Tihon Zadon

“Dumnezeu e credincios fagaduintelor Sale, dar numai pentru oamenii care sunt credinciosi fagaduintelor lor” – Filaret-Mitropolitul Moscovei

“Daca Dumnezeu isi amana pedeapsa atunci tu nu-ti amana intoarcerea” – Fericitul Augustin

“Sa nu crezi ca nu mai este dreptatea lui Dumnezeu acolo unde nu o observa ochiul tau grosolan” – Filaret-Mitropolitul Moscovei

“Sa nu doresti sa ti se intample ceea ce vrei, ci ceea ce ii place lui Dumnezeu. Tu trebuie sa doresti ceea ce Dumnezeu doreste” – PreotI Talmacev

“Ceea ce e folositor pentru noi aceea vrea Dumnezeu; ceea ce vrea Dumnezeu aceea e folositor pentru noi” – Sf. Ioan Gura de Aur

Sfintii sunt recunoscuti doar de Sfinti, pentru ca ei au acelasi fel de viata, aceleasi trairi si aceleasi feluri de a se exprima. Ei înteleg harul ce lucreaza într-un Sfânt Parinte doar prin felul în care se exprima.


LA MULTI ANI , IUBITE CITITORULE !
roxana mateescu · 5458 vizualizari · 0 comentarii
30 Dec 2015. 22:52:16

Link permanent catre articolul complet

http://cristiboss56.blogratuit.ro/Primul-blog-b1/La-multi-ani-iubite-cititorule-b1-p2476.htm

Comentarii

Comentariile nu sunt autorizate in acest blog


Scrieti un comentariu

Comentariile nu sunt autorizate in acest blog