Google-Yahoo!
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic 

"Fii împacat cu sufletul tau si atunci cerul si pamântul se vor împaca cu tine. "(Sfântul Isaac Sirul)FONDATOR : Cristian Stefan Popescu ( cristiboss56 )

Multumesc tuturor celor care ostenesc pentru realizarea acestui blog , un colectiv de Oameni minunati !

Cine este conectat?

Membru: 0
Vizitator: 1

Anunt

Arhive

Alegeti o temaCategorii

rss Sindicalizare

POLENUL CUVINTELOR DUHOVNICESTI

RUGĂCIUNE LA ICOANA RUGULUI APRINS AL MAICII DOMNULUI

Preacurată Stăpână, Împărăteasa îngerilor și Cetatea Cea nebiruită a pământenilor, Ceea Ce ai purtat în pântecele Tău binecuvântat pe Focul Cel nemistuit Ce aprinde făcliile stinse ale inimilor noastre spre dorirea celor cerești, Scara pe care gândurile noastre urcă spre Lumina Cea neapropiată, Poarta Cea pecetluită cu numele înfricoșător al Cuvântului și nedeschisă de mână omenească, Rugul Cel pururea aprins al rugăciunii dumnezeiești, Tulpina mântuirii Ce a răsărit din pământul neamului omenesc, Preabinecuvântată Maică a Domnului și Lauda strălucită a fecioarelor, înaintea Ta plecăm genunchii inimilor noastre când pietrele necazurilor ne împiedică pe calea mântuirii și ne rănesc sufletele cu întristarea. Haina cea curată a Mirelui Hristos primită la Sfântul Botez am murdărit-o cu totul, tăvălindu-ne noi totdeauna în noroiul patimilor și neascultând de poruncile Fiului Tău. În locul podoabei curăției ne-am trezit că privim în oglinda conștiinței un suflet plin de rănile păcatelor. Cu ce îndrăzneală să mai privim spre Soarele dreptății, când toată viața petrecându-o în păcate ne-am făcut stâlpi ai întunericului, cu totul încremeniți în împietrire ? Pentru aceasta, știindu-Te pe Tine, Maică a Milostivirii, Te rugăm, strigând din adâncul sufletului cu umilință : Cu dulcile Tale cuvinte îmblânzește mânia cea dreaptă a Celui de Care ne-am depărtat, alergând noi pe căile faptelor rele. Cu focul rugăciunilor Tale arde toată neghina gândurilor noastre neroditoare. Ajută-ne să ne dezleagăm încălțările păcatelor și cu picioare curate ale sufletului spălate în baia de lacrimi a pocăinței să ne apropiem de Focul Cel veșnic.
Hristoase Dumnezeule, Cel Ce stai pe scaunul heruvimilor și primești gândurile cele umilite ale celor din nevoi, Cel Ce nu-Ți întorci preasfânta Ta față dinspre ucenicii Tăi cei ce rabdă în lume povara necazurilor, ca trecând prin focul acestora să se curățească și să ajungă la odihna cămărilor cerești, Cel Ce asculți fiecare suspin al inimii noastre și ca un Doctor mult milostiv și iscusit legi rănile păcatelor noastre, Cel Ce nu ne închizi ușa milostivirii Tale, așteptând pe toți să intre în cămara pocăinței, Dumnezeul serafimilor și Tatăl celor necăjiți, Cel Ce printre noi ai viețuit și din paharul smereniei ai băut, rămând nedespărțit de slava cerească de la masa Tatălui, Sfinte al Sfinților și Lumina tuturor celor întunecați, auzi smeritele glasuri ale inimii noastre și nu Te întoarce dinspre fețele sufletelor noastre întinate cu multe păcate. Nu suntem vrednici să intri iarăși sub acoperământul sufletelor noastre, de vreme ce ne-am arătat mincinoși făgăduinței. N-am împlinit nici până acum voia Ta și, deși am gustat din paharul mântuirii Tale, tot vase nelucrătoare ne-am arătat, murdărindu-ne cu noroiul răutăților de tot felul. Oare vei mai veni iarăși în casa sufletelor noastre ? Pierzând îndrăzneala cea de fiu, acum ca niște argați nevrednici batem la ușa milostivirii Tale și Ți-o aducem mijlocitoare pe Maica Ta, ca să nu Te întorci dinspre rugăciunile noastre. Pentru ploaia milostivirii Sale picură Stăpâne, ploaie de lacrimi în pământul sufletelor noastre, îngrămădind pe cerul inimilor noastre prin mișcările line ale adierilor Duhului norii îndurărilor Tale. Să biruiască iarăși iubirea Ta de oameni cea nemăsurată și rugăciunile Celei Ce în pântecele Ei fecioresc Te-a purtat ca să ne izvorăști nouă, tuturor, mântuire. Trimite raza pocăinței prin lucrarea Duhului Sfânt, ca să se curățească sufletele noastre cele întinate în fărădelegi și cu fețe luminate ale sufletelor să privim spre Tine, Soarele mântuirii noastre, Căruia aducându-Ți totdeauna razele faptelor bune, să ne învrednicim la trecerea din această viață și de vederea luminii celei veșnice întru mângâierile Duhului și pentru milostivirea Tatălui, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
 

GlitterPhoto GlitterPhoto GlitterPhoto    

Chipuri de mame crestine in educatia religioasa

Elogiul mamelor crestine s-a facut de mult, cu fapta si cu cuvantul. Educatia familiala a crestinilor a fost ilustrata cu numeroase figuri de sfinti si de mari slujitori ai Bisericii si ai societatii. Unele mame celebre, cunoscute ca educatoare ideale, sunt numai cateva din multele care au facut din copiii lor oameni: oameni de valoare crestina si sociala.

Ele s-au impus admiratiei si respectului lumii crestine si necrestine. In vremea de incordata lupta religios-morala si culturala, intre Crestinismul biruitor si paganismul elen, in secolul al IV-lea, cand Iulian Apostatul cauta sa discrediteze credinta "galileenilor", s-o faca ridicola si s-o inabuse, cel mai vestit retor al timpului, unul din marile chipuri de pagani prinsi cu toata fiinta lor de traditiile si de gloria elinismului, profesorul Libarius, a rostit aceste cuvinte de admiratie care au ramas inscrise ca un imn in cartea de aur a Crestinismului: "Ce femei admirabile sunt la crestini!" Spunand aceste cuvinte, Libarius se referea la Anthusa, mama Sfantului Ioan Gura de Aur, pe care - fara a o cunoaste - o pretuia foarte mult. 

Rugaciune la icoana Maicii Domnului Prodromita

Rugaciunea pe care preotii o rostesc inaintea acestei icoane este urmatoarea: "Prea Sfanta Stapana, de Dumnezeu Nascatoare, pururea Fecioara Marie, protectoarea si aparatoarea noastra, cerem a Ta nebiruita aparare. Imparateasa Cerului si a pamantului, ceea ce ai cu dreptate numele de "Prodromita", adica inainte-mergatoare, intareste-ne intru lucrarea faptelor bune si ne du de mana intru Imparatia cea cereasca. Povatuieste-ne pe noi, toti drept credinciosii crestini, spre a vedea si vesnic a ne indulci de marirea Fiului Tau si Dumnezeul nostru, ca Binecuvantata si Prea Proslavita esti, in vecii vecilor. Amin." Schitul Prodromu - icoana Maicii Domnului Prodromita Tu Doamne Cel veșnic și Făcătorule a toate, Care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat în această viață, Care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, Care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea.

Eu n-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie decat numai în Tine, Dumnezeule.
Din pricina fărădelegilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii mei spre Tine.
Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi:
"Tot ce veți cere în rugăciune cu credință, veți primi" și:
"orice veți cere în numele Meu, voi face vouă".

De aceea, îndrăznesc să Te chem pe Tine:
Curateste-ma de orice intinaciune a trupului si a duhului.
Învață-mă să ma rog cum se cuvine.
Binecuvintează această zi pe care mi-ai dat-o mie, slugii Tale nevrednice.
Cu puterea binecuvântării Tale fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta.

Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale, și dă-mi să umblu în fața Ta fără păcat.
Tu Doamne, Tu știi cele de care am nevoie.
Tu cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție.

De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău Cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg; iar atunci când voința mea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc la Tine.

Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul; de orice fel de pornire care nu-Ti este bineplacuta Tie și-l răneste pe aproapele meu.
Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc.

Iar dacă e voia Ta să nu răspund, fă-mă să tac în duh de pace, in care să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei.
Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultimea mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, astfel ca poruncile Tale să fie singură lege a ființei mele pe acest pământ în veci.

Doamne, rogu-Te, ai milă de mine!
Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine.
În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururea aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea.

Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci mai degraba sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie, celui mai rău dintre oameni, să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit: din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea: din toată ființa mea.

Doamne, prin Duhul Tău Cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și conștiință.
Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt.
Ține-mă în viață în această lume ca să-Ti pot aduce căință cu vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e încă oarba.

Iar când Îți va bineplăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta.
Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale.
Curățește-mă de toate gândurile tainuite, de toată răutatea ascunsă întru mine; și dă-mi răspuns bun la scaunul Tău de judecată.

Doamne, în mare mila Ta și nemarginita Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea!

 

RUGĂCIUNE

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară și Doamnă! Primește de la noi nevrednicii rugăciunile acestea și ne apără pe noi robii lui Dumnezeu (N) de toate vicleșugurile oamenilor răi și de moartea cea năprasnică și ne dăruiește, înainte de sfârșit, pocăință adevărată, îmblânzind inimile cele rele, întărește întru noi credința cea Ortodoxă și pune în inimile noastre duhul fricii de Dumnezeu, duhul evlaviei, al smereniei, al răbdării și al dragostei, ca și noi să sporim în virtuțile cele creștinești și în faptele cele bune, și să ne izbăvești pe noi robii lui Dumnezeu (N) de toată rătăcirea și de pieirea cea veșnică. Învrednicește-ne să fim și noi numărați între cei de-a dreapta Fiului Tău, Hristos Dumnezeului nostru, întru cea de la a doua Sa venire și părtași să fim împărăției cerurilor și vieții celei veșnice, împreună cu toți Sfinții cei ce bine l-au plăcut Lui, întru nesfârșita veșnicie, în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica îndurării și a milostivirii, către tine cădem noi smeriții și păcătoșii plecând genunchii trupului nostru celui împovărat de grijile acestui veac înșelător, și cu lacrimi, cu inimă înfrântă te rugăm să ai milă de noi, încredințându-ți fiecare clipă a vieții noastre.

Când, pentru prima dată, după zămislire, inima noastră bate, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău și Dumnezeu pentru noi.

Când primul glas va străpunge văzduhul, prevestind prin naștere ceasul morții, și ochii noștri pentru prima dată vor vedea lumina zilei, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău și Dumnezeu pentru noi.

Când picioarele noastre vor face primii pași în viață pe cărarea spinoasă, Maică Preacurată, călăuzește-ne și te roagă Fiului tău și Dumnezeu pentru noi.

Când călătorind vom cădea, împiedicân-du-ne de cursele puse în cale de vrăjmașul mântuirii noastre, sau ne vom abate de la cărarea cea strâmtă, ascultând glasurile ispititoare, Maică Preacurată, ridică-ne, îndreptându-ne și te roagă Fiului tău și Dumnezeu pentru noi.

Când norii negri vor acoperi Soarele sufletului nostru, încercând să ne arunce în deznădejde și șoapte înșelătoare se vor strecura în cuget, că nu suntem auziți și zadarnică este credința noastră, Maică Preacurată, străpunge negura cu lumina ta mângâietoare și te roagă Fiului tău și Dumnezeu pentru noi.

Când vom cădea sub povara crucii, părându-ne calea anevoioasă, iar mărăcinii vor zgâria picioarele noastre și rănile sângerânde ne vor opri, Maică Preacurată, îmbărbătează-ne, arătându-ne calea pe care a mers iubitul tău Fiu și suferințele Lui cele multe, și roagă-te Fiului tău și Dumnezeu pentru noi.

Când îngerul va vesti sfârșitul călătoriei noastre și coasa morții va despărți sufletul de trup, Maică Preacurată, fii lângă noi în ceasul înfricoșat al despărțirii și te roagă Fiului tău și Dumnezeu pentru noi.

Când sufletul nostru își va lua rămas bun de la viața aceasta, îndreptându-se spre dreapta Judecată, dând răspuns strașnicilor vameși pentru faptele săvârșite, Maică Preacurată, nu ne părăsi în clipa cea înfricoșată, ci acope-ră-ne cu Sfântul tău acoperământ de urgia lor infernală și te roagă Fiului Tău și Dumnezeu pentru noi;
Când, rușinați vom sta înaintea Dreptului Judecător, pentru răspuns de faptele săvârșite, și conștiința noastră ne va osândi, Maică Preacurată, roagă pe Fiul tău și Dumnezeu, să facă hotărâre milostivă pentru noi.

Dar, până atunci, Măicuță sfântă, dă-ne har și putere să viețuim după voia lui Dumnezeu, slăvindu-L pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, în veci. Amin. 

După părerea Avvei Dorotei, Adam „trăia în fericirea Raiului cu rugăciune, desfătându-se în contemplarea lui Dumnezeu, având toată cinstirea și slava, dar și simțurile sănătoase, și rămânând «după fire»; tocmai cum a fost creat".

De asemenea, după Sfântul Atanasie cel Mare, Adam, datorită curăției sale sufletești de la început, avea posibilitatea să aibă neîncetat mintea îndreptată cu multă familiaritate și îndrăzneală către Ziditorul lui și să se desfete în contemplarea lui Dumnezeu.

Iar după Sfântul Vasile cel Mare, Adam era foarte fericit de toate cele pe care le trăia și le vedea. De aceea, Il iubea foarte mult pe Creatorul lui, Care-i dăruise desfătarea în viața veșnică, Care-i dăduse putere asemenea îngerilor, cu care și conviețuia, dar, mai presus de toate, care-l învrednicise să trăiască bucuria negrăită de a vorbi cu El și de a fi „ascultătorul glasului lui Dumnezeu". 

Cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugațivă, pace lumiii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.Părintele Arsenie Boca
„Peste pământul pe care stau în picioare sfinții apostoli Petru și Pavel, după ce l-au străbătut în sandale de-a lungul și de-a latul și pe care se sprijină piciorul praporelui, răsare «Soarele Dreptății» și ziua eshatonului , cu razele unei noi ere eterne care scriu de trei ori: «Ierusalim» (Drăgănescu,icoana sfinților Petru și Pavel)Apostoli binecuvântați
Traian DORZ

Ce sfântă e chemarea voastră,
apostoli binecuvântați,
ce-n lutul slăbiciunii voastre
comoara Harului purtați!

Ce sfânt e rostul zbuciumatei
și răbdătoarei voastre vieți –
disprețuirea voastră-ascunde
comori de-atât de mare preț.

Ce-adâncă, ce sublimă-i taina
ce-n sufletele voastre-a pus
lumina cerului și slujba
mărturisirii lui Iisus!

Sunteți puțini și slabi, și umili,
și-n lumea-ntreagă risipiți,
dar adevărul și iubirea
vă dau puteri să biruiți.

Chemați popoarele la viață
și pe Hristos li-L arătați,
jertfiți-vă, se cere jertfă,
apostoli binecuvântați!

Colorful flowers - colorful, flowers, blue, white, colors, pink, nature, clay pot, natural, peonies, purple, spring, ceramics 

Beautiful still life - flowers, photography, white, colors, pink, candle, abstract, beauty, beautiful, natural, lovely, purple, still life, arrangement

”Este o rânduială a lui Dumnezeu ca, pe măsură ce crește trupul, sufletul să se umple de minte, ca omul să poate alege dintre bine și rău ceea ce-i place. Dar sufletul care nu alege binele nu are minte. Toate trupurile au suflet, nu însă și toate sufletele, minte. Căci mintea iubitoare de Dumnezeu vine la înțelepți, cuvioși, drepți, curați, buni, milostivi și binecinstitori. Iar prezența minții se face omului ajutor spre Dumnezeu”.
(Sf. Antonie cel Mare)

Beautiful flowers  - Still life - pink, roses, crystal, natural, floral, various, flowers, color, blue, nature, vase, beauty, beautiful, purple, soft, still life, arrangement

"Dumnezeu a legat mântuirea oamenilor de răbdare. Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui (Matei 10, 22), spune Evanghelia. De aceea Dumnezeu îngăduie greutăți și diferite încercări pentru ca oamenii să exerseze în răbdare."
(Sfântul Paisie Aghioritul)

Beauty - flowers, photography, white, pink, abstract, vase, natural, peonies, magazine, beauty, spring, still life

"Cum ți-ai pregătit aripile aici, așa o să zbori dincolo."
(Părintele Petroniu Tănase)

Purple  wallpaper - two, white, platter, photography, pink, candle, abstract, natural, floral, flowers, blue, colors, candlestick, wallpaper, beauty, purple, soft, still life, delicate, silver, arrangement

Fresh   beautiful  rose - fresh, flowers, bicolor, colors, petals, nature, freshness, natural, beauty, rose, soft, delicate, garden
 

Maica Crinilor - Zorica LATCU

Tu stai învăluită în lunga Ta tăcere,
În poală porți pe Fiul-mănunchi de crini zdrobiți
El poartă-n cap cunună din spinii cei slăviți,
Și peste Fiul curge în val a Ta durere .
Ce taină spui prin lacrimi mănunchiului de crini
Doar mâna Ta grăiește cu rănile din palmă,
Și mai grăiește fruntea cea netedă și calmă,
Pe care stă înfiptă cununa Lui de spini.
Ființa Ta întreagă grăiește către Dânsul:
\"Și Eu am fost pe Cruce cu Tine, Fiul Meu
Și coasta Mea-i străpunsă cu fierul lăncii greu,
Și fața Mea-i uscată de mult ce-a ars-o plânsul.
Și port și Eu pe frunte cunună ca și-a Ta
Și din burete iată și eu am supt oțetul,
Și Mi s-a scurs și Mie viața pe încetul
Ca lumii întregi viață cu Tine să pot da.
Ci Crinul Meu cel dulce, căzut în sfâșiere,
Și Eu gustat-am iată paharul cel amar,
Și-acum îmi dă, Stăpâne, și negrăitul dar
S-ajung să văd în față Slăvita Înviere."
Și așa cum stai grăind cu crinii Tăi
Parcă mireasma lor sorbind-o toată,
Te pleci spre poala Ta înmiresmată
Tu însăți, ca un crin înalt din văi.
Și-mi vine așa să-mi plec genunchii-n taină
Cu mintea uluită de copil,
Și apropiindu-mă cu pas umil
Să-Ți sorb miresmele de crin din haină.
roxana mateescu · 1906 vizualizari · 0 comentarii
18 Iul 2015. 21:01:54

Link permanent catre articolul complet

http://cristiboss56.blogratuit.ro/Primul-blog-b1/POLENUL-CUVINTELOR-DUHOVNICESTI-b1-p2439.htm

Comentarii

Comentariile nu sunt autorizate in acest blog


Scrieti un comentariu

Comentariile nu sunt autorizate in acest blog