Google-Yahoo!
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic 

"Fii împacat cu sufletul tau si atunci cerul si pamântul se vor împaca cu tine. "(Sfântul Isaac Sirul)FONDATOR : Cristian Stefan Popescu ( cristiboss56 )

Multumesc tuturor celor care ostenesc pentru realizarea acestui blog , un colectiv de Oameni minunati !

Cine este conectat?

Membru: 0
Vizitatori: 3

Anunt

Arhive

Alegeti o temaCategorii

rss Sindicalizare

POSTUL, DOCTOR AL SUFLETELOR NOASTRE

Într-adevăr, postul, acest doctor al sufletelor noastre are puterea, la unii, să reprime înfierbântările și zburdările trupului, la unii să domolească mânia, la alții să alunge somnul, la unii să stimuleze dorința pentru fapta bună, în altă parte să curățească mintea și să-l elibereze pe om de gândurile viclene, în altă parte să domesticească limba cea neîmblânzită și cu frica lui Dumnezeu să o împiedice și să nu o lase deloc să spună cuvinte fără folos și rele. Altora le acoperă în chip nevăzut ochii și nu-i lasă să se rotească încoace și încolo, ci face pe fiecare să ia aminte la sine însuși și-l învață să-și amintească păcatele și lipsurile sale.

(Sfântul Simeon Noul Teolog)

Postul păzește pruncii, face curat pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân; părul alb împodobit cu postul, este mai vrednic de respect. Postul este pentru femei podoaba cea mai potrivită; este frâu pentru oamenii în floarea vârstei, talismanul căsniciei, păzitorul fecioriei. Acestea sunt binefacerile pe care le aduce postul în fiecare casă. (Sfântul Vasile cel Mare)

Postul adevărat este abținerea de la orice lucru rău. (Sfântul Teodor Studitul) 

Dacă postul a fost necesar în rai, cu atât mai mult este necesar în afară de rai. Dacă a fost un medicament util înainte de rană, cu atât mai mult este util după rană. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Postul este medicament. Și dacă medicamentul este de mii de ori folositor, adeseori se face inutil și chiar păgubitor datorită lipsei de experiență a celui care îl folosește. Pentru că trebuie să știm și timpul în care îl folosim și cantitatea medicamentului și natura trupului acelora care îl vor primi și anotimpul anului și dieta corespunzătoare și multe altele, dintre care, dacă omitem numai unul, acesta strică pe toate celelalte mai sus însemnate.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Postul ocrotește orice virtute. Este începutul luptei spirituale, cununa celor cumpătați, frumusețea fecioriei și sfințeniei, strălucirea cumințeniei, începutul vieții creștine, mama rugăciunii, izvorul cumințeniei. El învață liniște și este înaintemergătorul tuturor celorlalte fapte. (Sfântul Isaac Sirul)

Patimile cu nimic nu se sting atât de mult, cât se sting cu cumpătarea. Dacă cineva se luptă și motivul lui este prefăcătoria sau credința că lucrează virtutea, el nu se luptă cu înțelepciune. Dar cel care este cumpătat nu gândește că lucrează virtutea, nici nu vrea să fie lăudat ca ascet, ci știe că prin cumpătare vine înțelepciunea și cu ajutorul ei vine smerenia.
(Avva Dorotei)

Postul acela este adevărat care este prezent în toate, pe toate le curățește și pe toate le vindecă. (Sfântul Grigorie Palama) 

Ești bogat? Nu insulta postul, socotindu-l nevrednic să stea cu tine la masă.
(Sfântul Vasile cel Mare) 

Postul învață pe toți nu numai cumpătarea de la mâncăruri ci și ocolirea și îndepărtarea de iubirea de argint, de nesaț și de orice răutate.
(Sfântul Vasile cel Mare)

Sunt foarte multe lucrări care se fac de către oameni și din natura lor sunt bune, dar motivate de anumite cauze pierd calitatea acestora. Postul, privegherea, rugăciunea, milostenia, primirea de oaspeți sunt din natura lor fapte bune, dar când se fac din prefăcătorie nu mai pot fi considerate fapte bune. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Postind să nu zici că nu mai poți posti datorită unei boli, pentru că mereu cei care au oprit postul din cauza unei oarecare boli, după vindecarea lor au căzut din nou în boala aceea. Ai început ceva bun, nu lăsa pe cel potrivnic să te oprească, pentru că puterea lui se anulează prin răbdarea ta. Într-adevăr, cei care călătoresc pe mare așteaptă vânt prielnic, dar de multe ori vine vânt din direcție opusă. În cazul acesta, marinarii nu descarcă vaporul din cauza vântului, ci se luptă cu el. Când acesta încetează, ei își continuă călătoria. Așa și noi, când un duh luptă împotriva noastră trebuie să ținem crucea și să săvârșim fără frică călătoria noastră. (Cuvioasa Siglitikia) 

Postul e marea armă împotriva ispitelor, precum plăcerea este începutul tuturor păcatelor. (Teofilact al Bulgariei) 

Dacă postul ar cârmui viața noastră, atunci viața n-ar mai fi atât de plină de plâns și de tristețe. (Sfântul Vasile cel Mare) 

Să arătăm cât de vechi este postul, să arătăm că toți sfinții l-au primit ca pe o mpștenire strămoșească și l-au păzit, transmițându-l din tată în fiu. Așa s-a păstrat acest bun și a ajuns din neam în neam până la noi.
(Sfântul Vasile cel Mare)

Ne-am îmbolnăvit prin păcat, să ne vindecăm prin pocăință. Iar pocăința fără post este neputincioasă. Îndreaptă-te, dar, înaintea lui Dumnezeu prin post. (Sfântul Vasile cel Mare) 

Pentru cei ce postesc de bună voie, postul le este folositor tot timpul pentru că demonii nu îndrăznesc să atace pe cel ce postește, iar îngerii, păzitorii vieții noastre, stau cu plăcere lângă cei ce-și curățesc sufletul cu post.
(Sfântul Vasile cel Mare)

Odată Avva Siluan și ucenicul lui, Zaharia, au vizitat o mânăstire, unde, înainte de plecare li s-a dat să mănânce puțin. La drum, ucenicul a găsit apă și voia să bea. Atunci Avva Siluan i-a spus:
– Zaharie, astăzi ținem post fără apă și fără mâncare.
– Dar, părinte, n-am mâncat noi la mânăstire?
– Da, dar ceea ce am mâncat, a fost mâncarea iubirii. Acum, copilul meu, putem să ținem postul nostru.
(Avva Siluan)

Chiar de la început, creind Dumnezeu pe om, numaidecât l-a dus și l-a predat în mâinile postului și, ca unei mame iubitoare și ca unui dascăl iscusit, i-a încredințat mântuirea lui. (Sfântul Vasile cel Mare)

Trebuie și noi, creștinii binecredincioși, să postim întotdeauna, mai ales miercurea, pentru că atunci a fost vândut Hristos Domnul și vinerea, pentru că a fost răstignit.
De asemenea, avem datoria să postim și în toate celelalte posturi, precum i-a luminat Sfântul Duh pe Sfinții Părinți ai Bisericii și ne-au scris ca să postim, să omorâm patimile, să smerim trupul care este ca un lup…Când trăim cu puțin, trăim cu ușurință și când mâncăm multe avem nevoie de cheltuieli mari. Acum eu pot trăi cu 100 g pâine. Pe acestea le binecuvântează Dumnezeu pentru că sunt necesare, dar nu voi putea mânca 110 g pentru că pe cele 10 g le condamnă, ele aparținând celui flămând.
(Sfântul Cosma Etolos)

Mulți oameni, când vine vremea ca să intre în post, par că stomacul lor va fi sub împresurare îndelungată. De aceea au grijă să-l încarce cât se poate cu mâncare și cu băutură. Aceiași oameni când ies din post, par că au petrecut o perioadă foarte îndelungată de foame și de închisoare grozavă de la care abia s-au salvat. De aceea se îndreaptă fără nici o măsură spre mese și mâncare, par că vor să piardă, din mâncarea fără saț, tot ce au câștigat prin post. (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Săracilor, primiți postul, tovarășul vostru de casă și de masă!
Slugilor, primiți postul, odihna necontenitelor voastre osteneli!
Bogaților, primiți postul, doctorul care vă vindecă bolile, ce vă vin din pricina prea multelor mâncăruri, postul care, prin schimbarea mâncărurilor, vă face mai plăcute bucatele de care vă săturaserăți din obișnuința cu ele!
Bolnavilor, primiți postul, mama sănătății voastre!
Sănătoșilor, primiți postul, păzitorul sănătății voastre!
(Sfântul Vasile cel Mare) 

Știm că Moise prin post s-a urcat pe munte. Că n-ar fi îndrăznit a se apropia de vârful muntelui care fumega, nici n-ar fi cutezat să intre în nor dacă n-ar fi fost înarmat cu postul. Prin post a primit poruncile scrise pe plăci de degetul lui Dumnezeu. Sus, pe munte, postul a prilejuit darea legii; iar, jos, la poalele lui, lăcomia la mâncare a înebunit pe oameni să se închine idolilor. (Sfântul Vasile cel Mare)

senior editor blog · 237 vizualizari · 0 comentarii
01 Aug 2018. 22:30:51

Link permanent catre articolul complet

http://cristiboss56.blogratuit.ro/Primul-blog-b1/POSTUL-DOCTOR-AL-SUFLETELOR-NOASTRE-b1-p2546.htm

Comentarii

Acest articol nu are Comentariu momentan


Scrieti un comentariu

Comentariile nu sunt autorizate in acest blog